معنی و ترجمه کلمه defunct به فارسی defunct یعنی چه

defunct


متوفى ،ازبين رفته ،تمام شده ،مرده ،درگذشته
قانون ـ فقه : مرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها