معنی و ترجمه کلمه degasify به فارسی degasify یعنی چه

degasify


گاز گرفتن
علوم مهندسى : تخليه کردن گاز
شيمى : گاز زدايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها