معنی و ترجمه کلمه degeneracy به فارسی degeneracy یعنی چه

degeneracy


چند حالتى بودن ،هم ترازى ،تباهيدگى ،فساد،انحطاط
شيمى : انحطاط
روانشناسى : انحطاط
نجوم : تبهگنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها