معنی و ترجمه کلمه degree of compaction به فارسی degree of compaction یعنی چه

degree of compaction


معمارى : درجه تراکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها