معنی و ترجمه کلمه dehydrate به فارسی dehydrate یعنی چه

dehydrate


اب چيزى را گرفتن ،بى اب کردن ،پسابش داشتن ،وابشت کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها