معنی و ترجمه کلمه dehydrogenate به فارسی dehydrogenate یعنی چه

dehydrogenate


هيدروژن چيزى را گرفتن ،بدون هيدروژن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها