معنی و ترجمه کلمه deign به فارسی deign یعنی چه

deign


لطفا پذيرفتن ،تمکين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها