معنی و ترجمه کلمه del credere agent به فارسی del credere agent یعنی چه

del credere agent


بازرگانى : نماينده اى که متعهد به وصول طلبها ميباشد نماينده اى که وصول مطالبات را تقبل مينمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها