معنی و ترجمه کلمه delay line storage به فارسی delay line storage یعنی چه

delay line storage


کامپيوتر : يک دستگاه ذخيره که شامل يک خط تاخيرى و وسيله اى براى درج مجدد اطلاعات بدرون خط تاخيرى مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها