معنی و ترجمه کلمه delay time به فارسی delay time یعنی چه

delay time


علوم نظامى : زمان تاخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها