معنی و ترجمه کلمه delayed opening به فارسی delayed opening یعنی چه

delayed opening


علوم نظامى : سيستم پرتاب چتر با باز شدن تاخيرى سيستم تاخير در باز شدن چتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها