معنی و ترجمه کلمه delayed reaction به فارسی delayed reaction یعنی چه

delayed reaction


روانشناسى : واکنش درنگيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها