معنی و ترجمه کلمه deliberate به فارسی deliberate یعنی چه

deliberate


دانسته ،عمليات با فرصت ،تعمد کردن ،عمدا انجام دادن ،عمدى ،تعمدا،تعمق کردن ،سنجيدن ،انديشه کردن ،کنکاش کردن
قانون ـ فقه : عمد،مشاوره کردن
ورزش : عمدى
علوم نظامى : پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها