معنی و ترجمه کلمه delineate به فارسی delineate یعنی چه

delineate


مشخص کردن ،ترسيم نمودن ،معين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها