معنی و ترجمه کلمه delinking به فارسی delinking یعنی چه

delinking


زدودن ،پاک کردن
علوم نظامى : باز کردن از هم جدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها