معنی و ترجمه کلمه deliver به فارسی deliver یعنی چه

deliver


هدفگيرى ،پرتاب به سمت هدف ،اجرا کردن ،پرتاب بمب يا گلوله ،ازادکردن ،نجات دادن ،تحويل دادن ،ايراد کردن(نطق وغيره)،رستگار کردن
ورزش : فرستادن توپ به هدف ،ضربه زدن
علوم نظامى : نقل و انتقال دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها