معنی و ترجمه کلمه delivered duty paid (ddp) به فارسی delivered duty paid (ddp) یعنی چه

delivered duty paid (ddp)


بازرگانى : تحويل پس از پرداخت حقوق گمرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها