معنی و ترجمه کلمه delusion of control به فارسی delusion of control یعنی چه

delusion of control


روانشناسى : هذيان کنترل شدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها