معنی و ترجمه کلمه demand pattern به فارسی demand pattern یعنی چه

demand pattern


بازرگانى : الگوى تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها