معنی و ترجمه کلمه demand shift به فارسی demand shift یعنی چه

demand shift


جابجائى تقاضا،انتقال تقاضا
بازرگانى : تغيير تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها