معنی و ترجمه کلمه demeanour به فارسی demeanour یعنی چه

demeanour


رفتار،سلوک ،وضع ،حرکت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها