معنی و ترجمه کلمه dementia به فارسی dementia یعنی چه

dementia


(طب )ديوانگى ،جنون ،سفه
روانشناسى : زوال عقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها