معنی و ترجمه کلمه demission به فارسی demission یعنی چه

demission


فروتنى ،حقارت ،واگذارى ،استعفاء،کناره گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها