معنی و ترجمه کلمه democracy به فارسی democracy یعنی چه

democracy


حکومت ملى ،مردم سالارى ،دموکراسى( حکومت مردم بر مردم)،دموکراسى ،حکومت قاطبه مردم
قانون ـ فقه : دمکراسى حکومت مردم بر مردم
بازرگانى : دموکراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها