معنی و ترجمه کلمه demolition target به فارسی demolition target یعنی چه

demolition target


هدف تخريب ،منطقه تخريب
علوم نظامى : منطقه در نظر گرفته شده براى تخريب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها