معنی و ترجمه کلمه demonstrability به فارسی demonstrability یعنی چه

demonstrability


اثباتى ،قابل شرح ،نمايشى ،نمايش دادنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها