معنی و ترجمه کلمه demonstration به فارسی demonstration یعنی چه

demonstration


برهان ،نمايش تجربى ،دمونستراسيون ،تظاهرات ،نمايش ،اثبات
قانون ـ فقه : دليل
روانشناسى : اثبات تجربى
علوم نظامى : تظاهر به انجام عمليات کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها