معنی و ترجمه کلمه demurrer به فارسی demurrer یعنی چه

demurrer


ايراد عدم کفايت ادله ،عبارت از ان است که خوانده ضمن تصديق اصل اظهارات خواهان ،(حق ).اعتراض بصلاحيت دادگاه ،تقاضاى تاخير در صدور حکم ،(م.ل ).اعتراض کننده ،معترض
قانون ـ فقه : ايراد مى کند که ادله ابرازى براى اقامه دعوى کافى نيست و بالنتيجه خ ود را به پاسخگويى دادخواست ملزم نمى داند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها