معنی و ترجمه کلمه denationalization به فارسی denationalization یعنی چه

denationalization


غير ملى کردن
بازرگانى : تبديل مجدد مالکيت عمومى به مالکيت خصوصى بازگشت به وضع قبل از ملى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها