معنی و ترجمه کلمه denier به فارسی denier یعنی چه

denier


انکار کننده ،منکر،نوعى مسکوک در فرانسه و اروپاى غربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها