معنی و ترجمه کلمه denitrification به فارسی denitrification یعنی چه

denitrification


ازت دهى
زيست شناسى : نيتروژن دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها