معنی و ترجمه کلمه denotative به فارسی denotative یعنی چه

denotative


داراى قوه تفکيک يا تميز،تميزى ،تفکيکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها