معنی و ترجمه کلمه denoting به فارسی denoting یعنی چه

denoting


دال
قانون ـ فقه : مبنى بر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها