معنی و ترجمه کلمه denouement به فارسی denouement یعنی چه

denouement


نتيجه نمايش ،پايان نمايش ،نتيجه عمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها