معنی و ترجمه کلمه dense binary code به فارسی dense binary code یعنی چه

dense binary code


کدى که تمام حالت هاى ممکن الگوى دودوئى در ان بکار برده مى شود
کامپيوتر : رمز دودويى متراکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها