معنی و ترجمه کلمه dense tar surfacing به فارسی dense tar surfacing یعنی چه

dense tar surfacing


بتن قطرانى( بتن گوردان دار)
معمارى : بتن قطرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها