معنی و ترجمه کلمه densely populated به فارسی densely populated یعنی چه

densely populated


پر جمعيت ،شلوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها