معنی و ترجمه کلمه density of charge به فارسی density of charge یعنی چه

density of charge


الکترونيک : چگالى بار برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها