معنی و ترجمه کلمه density of traffic به فارسی density of traffic یعنی چه

density of traffic


تراکم رفت و امد،تراکم ترافيک
معمارى : پر پشتى امد و شد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها