معنی و ترجمه کلمه dental به فارسی dental یعنی چه

dental


وابسته به دندانسازى
عمران : پيشرفتگى کنگره مانند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها