معنی و ترجمه کلمه deodand به فارسی deodand یعنی چه

deodand


چيزيکه دولت براى استفاده عموم ضبط ميکردزيرامايه مرگ کسى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها