معنی و ترجمه کلمه deoxygenate به فارسی deoxygenate یعنی چه

deoxygenate


(ش ).اکسيژن گيرى کردن از،فاقد اکسيژن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها