معنی و ترجمه کلمه departmentally به فارسی departmentally یعنی چه

departmentally


ازلحاظ ادارى ،بطورادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها