معنی و ترجمه کلمه dependence effect به فارسی dependence effect یعنی چه

dependence effect


بازرگانى : اثر وابستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها