معنی و ترجمه کلمه depiction به فارسی depiction یعنی چه

depiction


نمايش ،ترسيم ،نگارش ،تعريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها