معنی و ترجمه کلمه depletion به فارسی depletion یعنی چه

depletion


تقليل درامد ملى ،تخليه ،تهى سازى ،رگ زنى ،تقليل ،نقصان
قانون ـ فقه : کاهش منابع طبيعى
زيست شناسى : کاهستن
بازرگانى : فرسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها