معنی و ترجمه کلمه depone به فارسی depone یعنی چه

depone


معزول کردن ،عزل نمودن ،گواهى دادن ،ته نشين کردن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها