معنی و ترجمه کلمه deposable به فارسی deposable یعنی چه

deposable


قابل عزل

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها