معنی و ترجمه کلمه deposition welding به فارسی deposition welding یعنی چه

deposition welding


علوم مهندسى : جوشکارى رسوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها