معنی و ترجمه کلمه deposition به فارسی deposition یعنی چه

deposition


ته نشست ،گواهى کتبى ،استشهاديه ،گواهى ،نوشته ،ورقه استشهاد،خلع ،عزل
علوم مهندسى : نوشته
معمارى : نهشت
قانون ـ فقه : در CL مشروط بر ان است که اولا "به قيد التزام به راستگويى و ثانيا "در حضور مامور رسمى تنظيم شود
شيم ى : رسوبگيرى
زيست شناسى : نهشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها